Η δημοτική Κοινωφελής  Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.) είναι ένα ΝΠΙΔ του Δήμου Ωραιοκάστρου με κοινωφελή δράση.

Συστάθηκε την 16-6-2011 με την συγχώνευση της πρώην ΔΗΚΕΩ,  της ΔΗΚΕΚ, ΔΗΚΕΔΜ και ΔΑΟΚ στα πλαίσια του Καλλικράτη (Φεκ 1273/16/6/11)

Δραστηριότητες:

 • Ένας ΠΣ Λητή (Μυγδονία)
 • Ένας ΠΣ Δρυμό (Μυγδονία)
 • Ένας ΠΣ Μελισσοχώρι (Μυγδονία)
 • Ένα ΚΔΑΠ ΔΕ Ωραιοκάστρου (Ωραιόκαστρο)
 • Ένα ΚΔΑΠ ΔΕ Μυγδονίας(Λητή)
 • Ένα ΚΔΑΠ ΔΕ Καλλιθέας (Πεντάλοφος)
 • Ένα ΚΔΑΠ ΔΕ Παλαιοκάστρου (Παλαιόκαστρο)
 • Υλοποίηση Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι με τμήμα κοινωνικής Μέριμνας και στις 3 Δημοτικές Ενότητες Δήμου Ωραιοκάστρου (Ωραιόκαστρο, Μυγδονία, Καλλιθέας)
 • Είναι ο φορέας που υλοποιεί το πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού στο Δήμο Ωραιοκάστρου
 • Είναι ο φορέας που ίδρυσε και έχει την ευθύνη λειτουργίας του Δημοτικού Λαχανόκηπου του Δήμου Ωραιοκάστρου
 • Είναι ο φορέας που έχει την ευθύνη λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Ωραιοκάστρου
 • Είναι ο φορέας στον οποίο υπάγεται η υπηρεσία Γραμματοθυρίδων στην Νεοχωρούδα, Πεντάλοφο, Ν. Φιλαδέλφια, Μεσαίο, Πετρωτό, Μονόλοφο (πρώην Δ. Καλλιθέας)

 Απασχολεί 51 άτομα σε διάφορες υπηρεσίες

 Η έδρα της επιχείρησης είναι στο Παλαιόκαστρο Καραισκάκη - Μακεδονικού αγωνα, κτήριο Παύλου Μελά. 

Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλιού ειναι:

Ζιακούλης Ηλίας - Πρόεδρος

Λοκοβίτης Νικόλαος - Αντιπρόεδρος

Τσολάκης Γεώργιος - Μέλος

Βαμβάκη Χριστίνα - Μέλος

Μίντη Μαρία - Μέλος

Κουφουνάκης Μιχαήλ - Μέλος

Λαζαρίδης Γεώργιος - Μέλος

Ίννου Στέλλα - Μέλος

Παπακώστας Χαράλαμπος - Μέλος

Παπάζογλου Δοξάκης - Μέλος

Αγγέλου Σωτήριος - Μέλος